Kniha jízd - základní otázky

Proč je kniha jízd nutná?

Vedení knihy jízd má dva hlavní důvody:

1) Bezpečnost práce – Existuje povinnost vést záznamy o řízení vozidel a bezpečnostních přestávkách. K tomuto účelu není nutné vést klasickou knihu jízd, ale stačí evidence v listinné formě nebo prostřednictvím technického zařízení. Takové záznamy je však nutné vést denně. Blíže to specifikuje Předpis 168/2002 Sb..

2) Finanční účely – Pokud podnikáte a vaše vozidlo k tomuto účelu využíváte, pak můžete v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani. Lze ji však uplatnit pouze na cesty, které sloužily pro služební účely. Soukromé cesty je potřeba z evidence vyřadit. To bývá v praxi mnohdy obtížné, a proto je dobré využívat systémy GPS lokátorů, které umí vést knihu jízd plně automaticky a řidič snadno na palubní jednotce zvolí, zda jde o jízdu služební či soukromou.

 

Kdo knihu jízd potřebuje?

Obecně se dá říct, že knihu jízd potřebuje každá firma nebo OSVČ, která má alespoň jedno vozidlo a používá ho k výkonu své činnosti. Kniha jízd by měla také obsahovat předepsané náležitosti. Její vyplňování v papírové formě je však složité a zdlouhavé. U firem s větším vozovým parkem je tato agenda prakticky nepoužitelná, a proto firmy mnohem raději využívají elektronickou knihu jízd. Ve vozidlech je nainstalován GPS modul, který data z vozidla automaticky ukládá a knihu jízd vypisuje prakticky nepřetržitě.

Co má kniha jízd obsahovat?

  • Datum jízdy
  • Čas zahájení jízdy
  • Čas příjezdu
  • Bezpečnostní přestávky
  • Stav tachometru na začátku jízdy
  • Stav tachometru na konci jízdy
  • Místo výjezdu
  • Cílové místo
  • Čerpání pohonných hmot

 

Kniha jízd – EXCEL a PDF zdarma ke stažení

Pokud potřebujete zdarma stáhnout papírovou verzi knihy jízd pro ruční doplňování do kolonek, pak je tento formulář naprosto ideální. Obsahuje všechny základní položky nezbytné pro běžný provoz vozidla, které se používá pro služební nebo i soukromé účely.

Kniha jízd zdarma ke stažení ve formátu EXCEL a PDF (více info na samostatné stránce Kniha jízd Excel):

Kniha jízd v Excelu kniha jízd.pdf

Kniha jízd Excel kniha jizd.xlsx 

Tip: Pokud hledáte pouze vzor knihy jízd, najdete jej zde.

Jaké jsou výhody elektronické knihy jízd?

1) Úspora peněz – Největší výhodou je bezpochyby absolutní kontrola nad pohybem vozidel a jejich spotřebou paliva. Roční úspora na jediném vozidle je až několik desítek tisíc korun.

2) Úspora času – Nainstalovaný GPS lokátor ve vozidle zastane za řidiče vozidla veškerou administrativu. Centrálně ukládaná data jsou pak kdykoliv dispozici pro účetnictví nebo interní namátkové kontrole řidiče.

3) Zvýšení efektivity řidiče – Zaměstnanec využívající vozidlo bude přesněji dodržovat pracovní dobu a bude přesněji dojíždět na schůzky. Také výrazně omezí používání vozidla pro soukromé účely.

Kompletní seznam výhod systému elektronické knihy jízd naleznete na stránce přehled všech funkcí.

 

Jaká je návratnost elektronické knihy jízd a GPS lokátoru?

Statistiky uvádějí, že po zavedení elektronické knihy jízd klesne okamžitě průměrná spotřeba paliva o 30 %. Díky kontrole místa tankování a spotřeby paliva se eliminují krádeže pohonných hmot z nádrže a tankování do kanystrů. Zaměstnanci také okamžitě omezí jízdy pro soukromé účely a více dodržují pracovní dobu. Orientační návratnost investic si můžete spočítat na kalkulačce úspor.

 

Snadný tisk knihy jízd a export dat do počítače

Elektronická kniha jízd je plně automatická a vše vyplňuje sama. Řidič vozidla prakticky jen přepíná soukromé a služební jízdy spínačem ve vozidle nebo mobilní aplikací. Také tankování se do systému může automaticky zaznamenat. Pokud řidič zaplatí například CCS kartou, informace o platbě za natankované palivo se do knihy jízd předá bez zásahu řidiče.

Elektronická kniha jízd je tak v každém okamžiku připravena k tisku nebo stažení do počítače. Stačí si jen zvolit příslušné období. Pro tisk je ideální zvolit PDF formát dokumentu. Pokud však potřebujete do knihy jízd ještě něco zpětně uvést nebo v ní některé záznamy opravit, pak je nejvhodnější zvolit XLS formát pro Excel. K dispozici je i CSV formát pro import do interních systémů.Vzor knihy jízd v papírové podobě
Uložení elektronické knihy jízd na disk ve firmátu xls

Nastavení tisku elektronické knihy jízd
Tisk elektronické knihy jízd ve formátu PDF