Kniha jízd - základní otázky

Proč je kniha jízd nutná?

Vedení knihy jízd má dva hlavní důvody:

1) Bezpečnost práce – Existuje povinnost vést záznamy o řízení vozidel a bezpečnostních přestávkách. K tomuto účelu není nutné vést klasickou knihu jízd, ale stačí evidence v listinné formě nebo prostřednictvím technického zařízení. Takové záznamy je však nutné vést denně. Blíže to specifikuje Předpis 168/2002 Sb..

2) Finanční účely – Pokud podnikáte a vaše vozidlo k tomuto účelu využíváte, pak můžete v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani. Lze ji však uplatnit pouze na cesty, které sloužily pro služební účely. Soukromé cesty je potřeba z evidence vyřadit. To bývá v praxi mnohdy obtížné, a proto je dobré využívat systémy GPS lokátorů, které umí vést knihu jízd plně automaticky a řidič snadno na palubní jednotce zvolí, zda jde o jízdu služební či soukromou.

 

Kdo knihu jízd potřebuje?

Obecně se dá říct, že knihu jízd potřebuje každá firma nebo OSVČ, která má alespoň jedno vozidlo a používá ho k výkonu své činnosti. Kniha jízd by měla také obsahovat předepsané náležitosti. Její vyplňování v papírové formě je však složité a zdlouhavé. U firem s větším vozovým parkem je tato agenda prakticky nepoužitelná, a proto firmy mnohem raději využívají elektronickou knihu jízd. Ve vozidlech je nainstalován GPS modul, který data z vozidla automaticky ukládá a knihu jízd vypisuje prakticky nepřetržitě.

Co má kniha jízd obsahovat?

 • Datum jízdy
 • Čas zahájení jízdy
 • Čas příjezdu
 • Bezpečnostní přestávky
 • Stav tachometru na začátku jízdy
 • Stav tachometru na konci jízdy
 • Místo výjezdu
 • Cílové místo
 • Čerpání pohonných hmot

Kniha jízd – EXCEL a PDF zdarma ke stažení

Pokud potřebujete zdarma stáhnout papírovou verzi knihy jízd pro ruční doplňování do kolonek, pak je tento formulář naprosto ideální. Obsahuje všechny základní položky nezbytné pro běžný provoz vozidla, které se používá pro služební nebo i soukromé účely.

Kniha jízd zdarma ke stažení ve formátu EXCEL a PDF (více info na samostatné stránce Kniha jízd Excel):

Kniha jízd v Excelu kniha jízd.pdf

Kniha jízd Excel kniha jizd.xlsx 

Tip: Pokud hledáte pouze vzor knihy jízd, najdete jej zde.

Jaké jsou výhody elektronické knihy jízd?

1) Úspora peněz – Největší výhodou je bezpochyby absolutní kontrola nad pohybem vozidel a jejich spotřebou paliva. Roční úspora na jediném vozidle je až několik desítek tisíc korun.

2) Úspora času – Nainstalovaný GPS lokátor ve vozidle zastane za řidiče vozidla veškerou administrativu. Centrálně ukládaná data jsou pak kdykoliv dispozici pro účetnictví nebo interní namátkové kontrole řidiče.

3) Zvýšení efektivity řidiče – Zaměstnanec využívající vozidlo bude přesněji dodržovat pracovní dobu a bude přesněji dojíždět na schůzky. Také výrazně omezí používání vozidla pro soukromé účely.

Kompletní seznam výhod systému elektronické knihy jízd naleznete na stránce přehled všech funkcí.

Jaká je návratnost elektronické knihy jízd a GPS lokátoru?

Statistiky uvádějí, že po zavedení elektronické knihy jízd klesne okamžitě průměrná spotřeba paliva o 30 %. Díky kontrole místa tankování a spotřeby paliva se eliminují krádeže pohonných hmot z nádrže a tankování do kanystrů. Zaměstnanci také okamžitě omezí jízdy pro soukromé účely a více dodržují pracovní dobu. Orientační návratnost investic si můžete spočítat na kalkulačce úspor.

Jak dlouho se musí archivovat kniha jízd?

Dle zákona je nutné účetní doklady archivovat po dobu 5 let, tak dlouho byste tedy měli uchovávat i knihu jízd. Po stejně dlouhou dobu si může Finanční správa ČR vyžádat kamerové záznamy od Policie ČR, pokud má pochybnosti o pravosti záznamů ve vaší účetní knize. I z důvodu archivace dává smysl vést knihu jízd elektronicky. Elektronické záznamy lze uchovávat dlouhodobě, nezabírají žádné místo v kanceláři, navíc k nim máte přístup kdykoliv a odkudkoliv.

Kdo musí mít knihu jízd?

Knihu jízd musí vést každá firma či OSVČ využívající aspoň jedno vozidlo k výkonu své ekonomické činnosti. Jestliže jako OSVČ dojíždíte například prodávat své výrobky na farmářské trhy a nechcete uplatňovat náklady na pohonné hmoty, knihu jízd vést vůbec nemusíte. Pokud si ale chcete pohonné hmoty počítat do podnikání, kniha jízd je pro vás povinná. Existuje snad jen jediná situace, kdy auto k výkonu činnosti používáte, ale knihu jízd si nevedete – když uplatňujete paušální výdaje. Knihu jízd musí vést plátci i neplátci DPH. Dokládají tak nejen náklady na cesty, ale i bezpečnost práce.

Jaké jsou minimální požadavky na knihu jízd?

Kniha jízd slouží k doložení skutečných nákladů na pohonné hmoty a také dodržování zákonů, zejména o povinných přestávkách řidičů. Právě proto se v ní vždy musí objevit minimálně následující údaje:

 • datum a čas jízdy, výchozí a cílová destinace,
 • účel jízdy,
 • počet najetých km,
 • identifikace vozidla (typ a SPZ),
 • průměrná spotřeba pohonných hmot,
 • tankování pohonných hmot (kolik litrů + cena),
 • mýtné a další poplatky za cestu,
 • bezpečnostní přestávky,
 • zjištěné závady na vozidle,
 • zahájení a ukončení provozu vozidla.
 • Vše byste měli zapsat hned po návratu z dané cesty, dokud máte údaje v živé paměti.

Dále se do knihy jízd zapisuje stav km na začátku účetního období a konci účetního období (eventuálně na začátku a konci podnikatelské činnosti).

Snadný tisk knihy jízd a export dat do počítače

Elektronická kniha jízd je plně automatická a vše vyplňuje sama. Řidič vozidla prakticky jen přepíná soukromé a služební jízdy spínačem ve vozidle nebo mobilní aplikací. Také tankování se do systému může automaticky zaznamenat. Pokud řidič zaplatí například CCS kartou, informace o platbě za natankované palivo se do knihy jízd předá bez zásahu řidiče.

Elektronická kniha jízd je tak v každém okamžiku připravena k tisku nebo stažení do počítače. Stačí si jen zvolit příslušné období. Pro tisk je ideální zvolit PDF formát dokumentu. Pokud však potřebujete do knihy jízd ještě něco zpětně uvést nebo v ní některé záznamy opravit, pak je nejvhodnější zvolit XLS formát pro Excel. K dispozici je i CSV formát pro import do interních systémů.
Vzor knihy jízd v papírové podobě
Uložení elektronické knihy jízd na disk ve firmátu xls

Nastavení tisku elektronické knihy jízd
Tisk elektronické knihy jízd ve formátu PDF